آخرین اخبار

این همایش با هدف شناسایی نخبگان جهت به کارگیری در حوزه تدوین و بازنگری آیین نامه های نیروهای مسلح برگزار خواهد شد.
حضور باشکوه اساتید بسیجی استان کرمان در رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان محمد رسول‌الله (ص)۲

معاونت ها

این همایش با هدف شناسایی نخبگان جهت به کارگیری در حوزه تدوین و بازنگری آیین نامه های نیروهای مسلح برگزار خواهد شد.
حضور باشکوه اساتید بسیجی استان کرمان در رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان محمد رسول‌الله (ص)۲