آخرین اخبار

فرمانده سپاه ثارالله (ع) استان کرمان بسیج اساتید را به عنوان محور تحول در دانشگاه ها برشمرد و تاکید نمود باید به سمت و سویی رفت که در اساتید دانشگاه و محیط دانشگاهی تحول اساسی ایجاد نماییم.
اساتید بسیجی می توانند نظرات و پیشنهادات خود را پیرامون این سند تا تاریخ ۲۵ آذرماه به سازمان بسیج اساتید استان کرمان ارسال نمایند.
کرسی نقد نظریه با موضوع بررسی ریشه های توسعه نیافتگی فردی در جوامع جهان سوم توسط استاد بسیجی دکتر مسلمی در سطح پژوهشی برگزار شد.
این شوراها در حوزه های تخصصی رسانه، علمی، فرهنگی، کارآفرنی و آموزش با حضور اساتید بسیجی آغاز به کار نمودند.
اندیشکده گردشگری با هدف ترویج رویکرد حل المسائلی به حوزه گردشگری توسط سازمان بسیج اساتید استان کرمان راه اندازی شد.
اساتید بسیجی استان کرمان در لبیک به دعوت رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای (مدظله العالی)نسبت به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، ضمن استقبال از این سند نظرات خود را به سازمان بسیج اساتید استان کرمان ارسال نمودند.

معاونت ها

کرسی نقد نظریه با موضوع بررسی ریشه های توسعه نیافتگی فردی در جوامع جهان سوم توسط استاد بسیجی دکتر مسلمی در سطح پژوهشی برگزار شد.
اساتید بسیجی می توانند نظرات و پیشنهادات خود را پیرامون این سند تا تاریخ ۲۵ آذرماه به سازمان بسیج اساتید استان کرمان ارسال نمایند.
اندیشکده گردشگری با هدف ترویج رویکرد حل المسائلی به حوزه گردشگری توسط سازمان بسیج اساتید استان کرمان راه اندازی شد.
حضور باشکوه اساتید بسیجی استان کرمان در رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان محمد رسول‌الله (ص)۲
فرمانده سپاه ثارالله (ع) استان کرمان بسیج اساتید را به عنوان محور تحول در دانشگاه ها برشمرد و تاکید نمود باید به سمت و سویی رفت که در اساتید دانشگاه و محیط دانشگاهی تحول اساسی ایجاد نماییم.