آخرین اخبار

اساتید بسیجی استان کرمان نامه سرگشاده خود خطاب به دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش را به ۲ زبان انگلیسی و فرانسه ارسال نمودند.
ما اساتید دانشگاهی استان کرمان، علی رغم اینکه امیدی به عملکرد مستقل سازمان ملل متحد نداریم، اما خیرخواهانه به شما توصیه می کنیم برای اینکه حداقل اقدام درخشانی در کارنامه حضرتعالی در دوره مدیریتتان بر آن سازمان رقم بخورد، در مقابل جریان زر و زور بین المللی تحرکی انجام دهید.
شماره حساب ۲۷۱۰۴۳۲۰۰۰۲۰۰۰۱ و یا شماره کارت ۶۲۷۳۸۱۱۱۳۳۱۰۹۸۸۱ نزد بانک انصار به نام ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان جهت واریز کمک های نقدی کلیه اساتید در نظر گرفته شده است.
کمیته علمی کنگره ۶۵۰۰ شهید استان کرمان به ریاست دکتر محمود بابایی برنامه های علمی مختلفی از جمله بازدید علمی اساتید بسیجی دانشگاه ها از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس و اسکله شهید رجایی در بندرعباس را اجرا نمود.
نزدیک به ۱۰ درصد از ۳۰۰۰ امضا کنندگان این نامه از اساتید بسیجی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کرمان هستند.

کانون ها

دکتر جلالی: مدیریت و کنترل استفاده از فضای مجازی بسیار مهم و نیازمند مهارت است.
دانشگاه جیرفت از همه اساتید بسیجی و دانشجویان و ملت شهید پرور ایران اسلامی جهت شرکت در راهپیمایی دشمن شکن ۲۲ بهمن ماه دعوت بعمل آورد.
بررسی جهان بینی و هستی شناسی مدرنیته و جایگاه دین در رویکرد مدرنیسم از مباحث عمیق مطرح شده در این نشست بود.

اندیشکده ها

اندیشکده گردشگری با هدف ترویج رویکرد حل المسائلی به حوزه گردشگری توسط سازمان بسیج اساتید استان کرمان راه اندازی شد.

معاونت ها

کمیته علمی کنگره ۶۵۰۰ شهید استان کرمان به ریاست دکتر محمود بابایی برنامه های علمی مختلفی از جمله بازدید علمی اساتید بسیجی دانشگاه ها از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس و اسکله شهید رجایی در بندرعباس را اجرا نمود.
نزدیک به ۱۰ درصد از ۳۰۰۰ امضا کنندگان این نامه از اساتید بسیجی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کرمان هستند.
شماره حساب ۲۷۱۰۴۳۲۰۰۰۲۰۰۰۱ و یا شماره کارت ۶۲۷۳۸۱۱۱۳۳۱۰۹۸۸۱ نزد بانک انصار به نام ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان جهت واریز کمک های نقدی کلیه اساتید در نظر گرفته شده است.
دکتر محمود بابایی: مستند تهران - دمشق خطاب به هر کسی است که به ایران علاقمند است.
اساتید بسیجی استان کرمان نامه سرگشاده خود خطاب به دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش را به ۲ زبان انگلیسی و فرانسه ارسال نمودند.
ما اساتید دانشگاهی استان کرمان، علی رغم اینکه امیدی به عملکرد مستقل سازمان ملل متحد نداریم، اما خیرخواهانه به شما توصیه می کنیم برای اینکه حداقل اقدام درخشانی در کارنامه حضرتعالی در دوره مدیریتتان بر آن سازمان رقم بخورد، در مقابل جریان زر و زور بین المللی تحرکی انجام دهید.
به طور قطع دهه پنجم انقلاب اسلامی دهه گسترش اندیشه انقلابی در فضای داخلی انقلاب خواهد بود، چرا که مردم به تجربه، کارایی اندیشه انقلابی را دیده اند و می دانند تحقق جامعه اسلامی، دولت اسلامی و در پایان تمدن اسلامی تنها با نشو و نمو روحیه انقلابی در اقصی نقاط جهان ممکن خواهد بود.

اخبار سازمان

معرفی آثار اساتید