موضع اخیر سخنگوی دولت در خصوص عملکرد شورای نگهبان نشان از بی‌اطلاعی وی از فرآیند احراز صلاحیت‌ها دارد

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید اصفهان، جنبش استادی و نود کانون بسیج اساتید استان اصفهان  با صدور بیانیه ای حمایت کامل خود را از اقدامات اخیر بررسی احراز صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس اعلام کرده و معتقد اند: موضع اخیر سخنگوی دولت در خصوص عملکرد شورای نگهبان نشان از بی‌اطلاعی وی از فرآیند احراز صلاحیت‌ها دارد.

در ابتدای این بیانیه آمده است: