امروز اقتدار ایران اسلامی بیشتر از قدرت اوست

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان اصفهان، علیرضا صدرا استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در همایش فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی و گام دوم که به همت دفتر امام جمعه شاهین شهر و سازمان بسیج اساتید برگزار شد، گفت: امروز اقتدار ایران اسلامی بیشتر از قدرت اوست در حالیکه دوره افول مستکبران رسیده زیرا اقتدارشان کمتر از قدرت آنهاست.