نشست منطقه ای نگرشی بر هویت معماری اسلامی ایرانی برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، نشست منطقه ای  نگرشی بر هویت معماری اسلامی ایرانی ۱۷بهمن ماه در دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان برگزار می شود.

این نشست با حضور استاد عبدالحمید نقره کار؛ رئیس کرسی نظریه پردازی معماری و شهرسازی و مدیر قطب علمی معماری اسلامی برگزار می شود.

در این نشست منطقه ای استاد نقره کار پیرامون آسیب شناسی وضع موجود و چشم انداز آینده معماری ایرانی اسلامی برای شرکت کنندگان، استادان و مهندسین معماری و عمران  سخنرانی می کند.