سایت بسیج اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان با نام شهید ابومهدی المهندس رونمایی شد

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان اصفهان، امروز از سایت کانون بسیج اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان با نام شهید ابومهدی المهندس رونمایی شد.

پیش از این و به دنبال شهادت سردار دلها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در جلسه شورای بسيج دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ ۱۷/۱۰/۹۸ مصوب گرديد دفتر كانون بسيج اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان طی مراسمی به كانون بسيج اساتيد شهيد ابومهدی المهندس تغيير نام پيدا کند.