زیر ساخت تمدن اسلامی در سند راهبردی شهرسازی اسلامی ایرانی ارکانی دارد

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان اصفهان، نشست منطقه ای نگرشی بر هویت معماری اسلامی ایرانی با حضور مهندس ایلخان رئیس بسیج مهندسین کشور و استاد عبدالحمید نقره کار رئیس کرسی نظریه پردازی معماری و شهرسازی و مدیر قطب علمی معماری اسلامی امروز در دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد.