حلقه ها و گروههای صالحین گفتگو محور در دانشگاهها تشکیل می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان با بیان این که طرح اعتلای بسیج اساتید در راستای تحقق معنویات رهبر معظم انقلاب بویژه در دانشگاهها است، گفت: در همین راستا حلقه ها و گروههای صالحین گفتگو محور در دانشگاهها تشکیل می شود.