رویکرد پیش روی دانشگاه هنر اصفهان بیشتر در ارتباط با جامعه است/ جشنواره شهید بهروز مرادی برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان اصفهان، مدیر کانون بسیج اساتید دانشگاه هنراصفهان در نشست بیانیه گام دوم در دانشگاه هنر گفت: رویکرد پیش روی دانشگاه هنر اصفهان بیشتر در ارتباط با جامعه است. در دانشگاه هنر در عرصه هنر و بویژه هنر پایداری که یکی از محورهای اصلی انقلاب اسلامی در حوزه بیانیه گام دوم است حلقه صالحین را تشکیل داده و یکی از خروجی های آن «جشنواره شهید بهروز مرادی» است.