نشست معرفتی بسیج اساتید به مناسبت چهلمین روز شهادت سپهبد سلیمانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، نشست معرفتی بسیج اساتید واحد خمینی شهر به مناسبت چهلمین روز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

در این نشست دکتر احمد آذین ضمن برشمردن اوصاف سردار دلها شهید سپهبد سلیمانی و تحلیل وضعیت امریکا به خطر بزرگ داعش و کار بزرگ سردار سلیمانی در مقابله با این گروه اشاره کرد و گفت: اندیشمندان بزرگ غرب به این کار مهم سردار سلیمانی اذعان کرده اند.