اولین دوره جشنواره بین المللی خیام زیر نظرسازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، اولین دوره جشنواره بین المللی اختراع و نوآوری خیام رویدادی بسیار پراهمیت ملی در سطح بین الملل با حمایت سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان و كميسيون ملي يونسكو (موسسه آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) از ۱۶ الی ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۸ در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.
اولین دوره جشنواره بین المللی خیام در سه بخش دانش آموزی، دانشجویی و آزاد و با همکاری سازمان بسیج اساتید استان اصفهان برگزار می شود و جوایز ارزشمندی هم دارد.