بسیج اساتید استان اصفهان دارای ۹۱ کانون و دفتر با حدود ۵ هزار نفر استاد بسیجی است

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، در دیدار سعید مسینه جانشین و  بیژن شمس معاون منابع انسانی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و حسنی مقدم مسئول بسیج اساتید کاشان با آیت الله نمازی نماینده ولی فقیه در کاشان، مسینه، به این فرمایش مقام معظم رهبری که بسیج اساتید فرماندهان جنگ نرم و دانشجویان انقلابی افسران جنگ نرم با دشمن هستند اشاره کرد و گفت: سازمان بسیج اساتید استان اصفهان فعالیت قابل توجهی را در موضوع جریان سازی و روشنگری انجام داده است.

در جنگ نرم موقعیت شناسی ملاک‌ و معیار‌ است

به گزارش  روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، آیت الله عبدالنبی نمازی در دیدار  سعید مسینه جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان،  بیژن شمس معاون سازمان بسیج استان اصفهان و حسنی مقدم مسئول بسیج اساتید کاشان، گفت: رسالت و مسؤولیت سازمان بسیج اساتید و محتوای تولیدی این سازمان مهم است. آیت الله نمازی اظهار داشت: کار در سازمان بسیج اساتید یک کار علمی و فرهنگی و به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک جنگ نرم است.