طرح مکتب سلیمانی در دانشگاه‌ها و مساجد استان اصفهان اجرا می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، در دیدار سعید مسینه جانشین و  بیژن شمس معاون منابع انسانی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و حسنی مقدم مسئول بسیج اساتید کاشان با آیت الله نمازی نماینده ولی فقیه در کاشان، بیژن شمس گفت: شناسایی موضوعات مبتلابه هریک از شهرستان‌ها و رفع آن با ایجاد کارگروه از مهمترین رسالت و اولویت نخست بسیج اساتید استان اصفهان است.

در جنگ نرم موقعیت شناسی ملاک‌ و معیار‌ است

به گزارش  روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، آیت الله عبدالنبی نمازی در دیدار  سعید مسینه جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان،  بیژن شمس معاون سازمان بسیج استان اصفهان و حسنی مقدم مسئول بسیج اساتید کاشان، گفت: رسالت و مسؤولیت سازمان بسیج اساتید و محتوای تولیدی این سازمان مهم است. آیت الله نمازی اظهار داشت: کار در سازمان بسیج اساتید یک کار علمی و فرهنگی و به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک جنگ نرم است.