بسیج اساتید استان اصفهان دارای ۹۱ کانون و دفتر با حدود ۵ هزار نفر استاد بسیجی است

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، در دیدار سعید مسینه جانشین و  بیژن شمس معاون منابع انسانی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و حسنی مقدم مسئول بسیج اساتید کاشان با آیت الله نمازی نماینده ولی فقیه در کاشان، مسینه، به این فرمایش مقام معظم رهبری که بسیج اساتید فرماندهان جنگ نرم و دانشجویان انقلابی افسران جنگ نرم با دشمن هستند اشاره کرد و گفت: سازمان بسیج اساتید استان اصفهان فعالیت قابل توجهی را در موضوع جریان سازی و روشنگری انجام داده است.