جشنواره فرهنگی ورزشی شهدای جهاد علمی 《جام سردار شهید سلیمانی》برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، جشنواره فرهنگی ورزشی شهدای جهاد علمی 《جام سردار شهید سلیمانی》برادران برگزار می شود.

این تصمیم در کارگروه ورزشی بسیج اساتید استان گرفته شد.