حضور حماسه ساز ملت در پای صندوقهای رای نشان از بصیرت و عزم جدی برای اصلاح امور جامعه دارد

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان، عضوشورای سیاست گذاری بسیج اساتید استان اصفهان از حضور حماسه ساز و نقش آفرین ملت شریف ایران و استان اصفهان در پای صندوقهای رای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرد و گفت: این نشان از بصیرت و عزم جدی آنها برای اصلاح امور جامعه دارد.

حسین مطیع گفت: حضور حماسه ساز و نقش آفرین ملت شریف ایران و خصوصا مردم عزیز استان اصفهان در پای صندوقهای رای در چنین شرایط حساس و پرمشغله ای نشان از بصیرت و عزم جدی آنها برای اصلاح امور جامعه دارد.