دیدار جانشین وجمعی از کارکنان بسیج اساتید تهران با خانواده شهیدان نظری وجمعه

دیدار جانشین وجمعی از کارکنان بسیج اساتید تهران با خانواده شهیدان نظری وجمعه

روز دوشنبه ۵ اسفندماه جانشین وجمعی از کارکنان بسیج اساتید تهران در جهت زنده نگه داشتن یادونام شهدا

وارزش های انقلاب اسلامی وهمچنین پاسداشت زحمات خانواده معزز شهدا با خانواده شهیدان جمعه ونظری دیدار کردند.

در این دیدار مشکلات ومسائل این خانواده ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.