بیژن شمس در نشست روشنگری در دانشگاه کاشان

به گزارش بسیج اساتید استان اصفهان، معاون سرمایه انسانی بسیج اساتید استان اصفهان در نشست روشنگری در دانشگاه کاشان نقش پررنگ و مثبت در قوانین کلی کشور، داشتن تیم علمی بزرگ و قوی، روحیه انقلابی و مشورتی، دیدگاه فراجناحی و فرامنطقه ای و تصمیمات فرا ملی را از خصوصیات یک نماینده انقلابی دانست.

 نشست روشنگری