پرسشنامه همیاری صنایع دانش بنیان و مراکز پژوهشی در مقابله با ویروس کرونا

 

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، با توجه به ضرورت کنترل بیماری کرونا و لزوم بسیج توانمندی های علمی و صنعتی استان، سرای نوآوری و دانش با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن  و کشاورزی استان اصفهان اقدام به شناسایی متخصصین، نخبگان، واحدها و هسته های فناوری دانشگاه آزاد اسلامی نموده است.