نمونه اولیه دستگاه ضدعفونی و ویروس زدایی توسط محققان اصفهانی طراحی و ساخته شد

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان اصفهان، در راستای جهاد مقدس علیه ویروس کرونا، نمونه اولیه دستگاه بخار با فشار بالا برای ضدعفونی و ویروس زدایی کرونا ویروس جدید به همت محققان اصفهانی طراحی و ساخته شد.

حمید رضا فقیری نژاد جوانی فناور است و بواسطه دانشی که در اختراع و ساخت داستگاههای مختلف کسب کرده است، در این شرایط دست بکار شده و نمونه سازی اولیه دستگاه بخار با فشار بالا برای ضدعفونی و ویروس زدایی جهت مبارزه با ویروس نو ظهور کرونا را انجام داده و مدعی است این دستگاه قوی ترین ابزار برای مبارزه با این ویروس است.