سامانه رهبری و مدیریت مراکز درمانی و ادارات، ROMA_Covide19 طراحی و راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان اصفهان به نقل از خبرگزاری عام و فناوری، سامانه رهبری و مدیریت مراکز درمانی و ادارات ROMA توسط محققان شرکت دانش بنیان سان طب طراحی و راه اندازی شد.

محسن مسگریان درگفتگو با خبرنگار این خبرگزاری گفت: سامانه رهبری و مدیریت روما (ROMA) که البته شامل رهبری و مدیریت درمان هم می شود.

«مرکز نقاهتگاه مراقبت بیمار» توسط سپاه در کاشان راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان اصفهان به نقل از صاحب نیوز، مرتضی عمومهدی با اشاره به راه اندازی بیمارستان کمکی به عنوان نقاهتگاه بیماران مبتلا به کرونا، گفت: بیمارستان های صحرایی سپاه برای مناطق دوردست و مرزی و برای جراحی های سطحی و سرپایی است و بیشتر مناسب حوادثی مثل سیل و زلزله است اما آنچه بین بهداری نیروی زمینی سپاه و دانشگاه علوم پزشکی کاشان توافق شد، راه اندازی یک مرکز نقاهتگاه کمکی برای نگهداری بیمارانی است که دوره درمان را گذرانده اند و نیاز به مراقبت دارند.